Ledige Stillinger

Jobs ved Esvagt

ESVAGT er en international virksomhed og leverandør af sikkerhed og support til søs med en uovertruffen redningskapacitet. Som ansat har du gode muligheder for at udvikle dig jobmæssigt. Vi søger løbende personale til både stillinger på land og på søen. Herunder finder du oversigt over aktuelt ledige stillinger. Hvis dit ideelle job ikke er opført nedenfor, er det muligt at sende en uopfordret ansøgning.

Det er vigtigt, du uploader din ansøgning i vores jobdatabase, da det er vores værktøj, hvor alle ansøgninger regisreres og behandles. Når du har uploaded din ansøgning, kan du altid opdatere den yderligere, hvis du har noget at tilføje.

Vi opbevarer din ansøgning i 6 måneder, hvorefter den slettes, hvis der ikke har været efterspørgelse i perioden:

Du kan også søge uopfordret:

Fra vores hovedkontor i Esbjerg varetager vi den administrative drift af rederiets flåde samt udvikling og produktion af vores både. Du kan søge uopfordret til jobs både på vand og på land: 

Jobs til vands

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tina Halkjær Nielsen, Head of Recruitment & Training,  på thn@esvagt.com.

Jobs til lands

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nick V. Ørskov, CHRO at nvo@esvagt.com.