Skibsførerpraktikant

Har du hørt om muligheden for at blive skibsførerpraktikant?

ESVAGT har i samarbejde med SIMAC lanceret denne uddannelsesstilling, hvor du vil få muligheden for at afprøve teori i praksis og opnå værdifulde kompetencer. Under skibsførerpraktikken vil man optjene 12 måneders effektiv sejltid, som afvikles over to år.

Det betyder, at du skiftevis vil være en måned til søs og knap en måned hjemme. I din praktikperiode er du stadig tilknyttet skolen og kræves at være studieaktiv. Der vil forekomme en del læsning samt deltagelse i undervisning/kursus med mødepligt i din hjemmeperiode. 

Hos ESVAGT vil der være gode fremtidsmuligheder efter endt uddannelse. Hvis der tidligere er oplevet et godt samarbejde, vil du blive tilbudt muligheden for at fortsætte i rederiet som navigatør. 

Men hvorfor skal du søge praktik hos ESVAGT? Det har vi spurgt en af vores kaptajner om:

"ESVAGT er en god base for uddannelse og fremtidig karriere til søs. Her kan unge mennesker opnå gode kvalifikationer og værktøjer til at blive en god søfarende.
Vi har haft god succes med vores skibsførerpraktikant, og jeg håber, at flere skibsførerstuderende i fremtiden vil søge mod ESVAGT."
Kaptajn Thomas Nielsen
ESVAGT CARINA

Som skibsførerpraktikant bliver du involveret i arbejdet på broen. Desuden vil du skulle arbejde på dækket, betjene kranen, deltage i brand- og sikkerhedsøvelser, sejle redningsbådene og deltage i den generelle vedligeholdelse af skibet.

Praktikken er lønnet. Du vil modtage arbejdstøj, og dine transportudgifter vil blive dækket.

Få her et overblik over uddannelsesforløbet og det fleksible forløb hos SIMAC

Den første tid i ESVAGT

Den første tid på en ny arbejdsplads vil altid være forbundet med en vis spænding og nervøsitet, men der vil blive taget godt hånd om dig i løbet af din start i ESVAGT. 

Ansættelsen i ESVAGT starter med et kursusforløb i Esbjerg, og det vil forløbe over to uger med tilhørende fridage.

På din første arbejdsdag vil du på hovedkontoret blive introduceret til ESVAGT som rederi med en gruppe andre nyansatte, hvor du også vil møde nogle af kontorets ansatte. 

Resten af første uge vil gå med et udvidet førstehjælpskursus. 

"Det er altid positivt at møde vores nye kollegaer og introducere dem til ESVAGT og vi gør altid, hvad vi kan for, at der er en god relation mellem kollegaer til søs og land organisationen."
Steffen R. Nielsen
Head of Ship Management - Operational
"Det er altid positivt at møde vores nye kollegaer og introducere dem til ESVAGT og vi gør altid, hvad vi kan for, at der er en god relation mellem kollegaer til søs og land organisationen."
Steffen R. Nielsen
Head of Ship Management - Operational

I anden uge starter du oplæring i at sejle en FRB, som er vores vigtigste redskab i en redningsaktion.

Desuden afholder vi et uddybende internt sikkerhedskursus, hvor du klædes på til at arbejde efter ESVAGT STANDARD. 

På din sidste dag deltager du i pacing, hvor du igen sejler FRB, lærer at anhugge med krogen og at sejle op langs moderskibet.

Under kursusforløbet vil du modtage en plan for din kommende sejlads, og når kurset er færdiggjort, vil du blive kaldt ud til din første udmønstring. 

Bliv en del af ESVAGT

Som noget nyt tager ESVAGT skibsførerstuderende i praktik.
Lyder det som noget for dig?

Hvad kan du forvente af os?

 • En praktikaftale der omfatter 12 måneders effektiv sejltid
 • Løn i praktikperioden iht. overenskomst både i sejl- og hjemmeperioden
 • Et afvekslende og inspirerende job
 • Muligheden for personlig og faglig udvikling
 • 4 ugers udmønstringer og knap 4 ugers hjemmeperiode
 • Motionsudstyr, eget kammer og fællesrum

Hvad forventer vi af dig?

 • Studerer Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science hos SIMAC
 • Har bestået de to første semestre af BS Flex inden første udmønstring
 • Har lysten til at arbejde med sikkerhed til søs
 • Kan kommunikere på dansk og engelsk – både skriftligt og mundtligt.
 • Kan fremvise en straffeattest (max 3 mdr. gammel)
 • Kan fremvise ren drugtest ved ansættelse (ESVAGT afholder udgiften)
 • Har et gyldigt sundhedsbevis og pas

Ansøgningsfrister

Ønsker du at starte i juli 2025?
Søg her senest 20. september 2024

Ønsker du at starte i januar 2025?
Søg her senest 29. februar 2024

... Du har optjent 12 måneders effektiv sejltid - hvad så nu?

Når du har været 12 måneder på søen, skal du skrive din bachelor – derefter er du færdiguddannet som skibsfører. Der er gode muligheder for at kunne fortsætte karrieren i ESVAGT, for hvis skibet giver dig en god evaluering, og du ønsker at fortsætte i rederiet, vil du om muligt blive tilbudt en navigatørstilling. 

“Når jeg har optjent min sejltid, skal jeg skrive min bachelor i skibsfører. Derefter vil jeg gerne sejle ved ESVAGT nogle år, så jeg kan bruge nogle af de ting, jeg har lært. På lang sigt drømmer jeg om at blive kaptajn.”Mette Nørgaard, ESVAGT CARINA

Mød en skibsførerpraktikant i ESVAGT

Skibsførerpraktikant
Mette Nørgaard
Sejlet på ESVAGT CARINA og ESVAGT OBSERVER