Du kan gøre en forskel
start din karriere hos ESVAGT!

Læs om vores åbne praktikpladser 


Mere end 90 søfarende starter hvert år deres karriere til søs hos ESVAGT gennem et af vores tre uddannelsesforløb – skal vi sammen lægge en plan for din uddannelse?

ESVAGT er engageret i at bidrage til uddannelsen af søfarende ved at tilbyde praktikforløb på bro, dæk og i maskinrum på vores skibe. Et praktikophold hos ESVAGT er en unik mulighed for at koble teori og praksis og få mulighed for at lære det specifikke fag at kende fra bunden. 

Vi fokuserer på en målrettet uddannelse, hvor vi ser på hver enkelt praktikant og muligheden for at gøre karriere til søs. Undervejs i dit uddannelsesforløb vil ESVAGT gøre en indsats for, at du får mulighed for at arbejde på forskellige skibstyper såsom ERRV, X-bow-skibe og SOV.

Vores åbne praktikpladser:

ubefaren
skibsassistent

kvadrat2

Jobbet som ubefaren skibsassistent er utrolig alsidigt. Du kommer blandt andet til at arbejde på dækket, betjene kranen, deltage i brand- og sikkerhedsøvelser, sejle redningsbåden og deltage i almindelig vedligeholdelse af skibet.

bachelor- og værkstedspraktikant

Som praktikant i maskinen bliver du involveret i alt teknisk arbejde på skibet. Du kommer til at tage del i tilsyn og drift af maskinrummet, vedligeholdelse og kontrol af alt teknisk udstyr samt teknisk administrative opgaver.

Skibsfører-
praktikant

En skibsførerpraktikant bliver involveret i arbejdet på broen. Du vil også have opgaver på dækket, hvor du vil skulle betjene kranen, deltage i brand- og sikkerhedsøvelser, sejle FRB og deltage i generel vedligehold af skibet.